Intro

Persbericht

Refomediation start conflictbemiddeling in reformatorische kring
Mediation als vorm van conflictbemiddeling komt de laatste jaren steeds meer in de schijnwerpers. De overheid stimuleert het gebruik van mediation als probaat middel om juridische gevechten en de gang naar de rechter te voorkomen. Mediation blijkt effectiever en goedkoper dan andere oplossingen. Ook binnen de rechterlijke macht wordt nu in een aantal situaties standaard doorverwezen naar mediators.

Op 1 december 2005 is het startsein gegeven voor de oprichting van Refomediation. Het is een initiatief van een aantal mediators met een reformatorische achtergrond, die mediation een bredere ingang willen geven binnen de reformatorische gezindte. De kern van de groep wordt gevormd door de heren Noteboom, Pater, Teerds en Visser.

Refomediation wil bemiddelen in conflicten op basis van bijbelse waarden en normen. Vanuit dit uitgangspunt wil Refomediation zich richten op conflictbemiddeling in reformatorische kring. Het vormt de belangrijkste drijfveer van de vier initiatiefnemers. Te vaak wordt bij een conflict direct een advocaat ingeschakeld of de gang naar de rechter gemaakt. Meestal zijn conflicten echter nog in goed overleg tot een oplossing te brengen. De kracht van mediation is dat de relatie tussen de partijen weer wordt genormaliseerd. Partijen komen onder begeleiding van de mediator zelf tot een oplossing die duurzaam is, omdat zij zélf de architect van de oplossing zijn.
Refomediation beschikt over een landelijk netwerk van reformatorische mediators, allen werkend onder de officiële NMI voorwaarden. Refomediation staat u graag terzijde bij de oplossing van uw problemen.

Refomediation helpt bedrijven, organisaties en particulieren bij het oplossen van een conflict. De mediator begeleidt de onderhandelingen tussen partijen vanuit hun werkelijke belangen. Doordat de mediators de 'refo-wereld' van binnenuit kennen, kan niet alleen sneller maar ook met meer respect voor partijen een oplossing worden verkregen. Doel is tot een gezamenlijk gedragen en optimaal resultaat in de specifieke context te komen.

Mediation biedt een aantal voordelen in vergelijking met het zoeken naar een oplossing via de rechter:

- De partijen zoeken gezamenlijk onder leiding van een mediator naar de oplossing van een conflict. Dat biedt bijna altijd een betere oplossing dan de uitkomst van een juridische procedure, omdat daarbij de besluitvorming uit handen wordt gegeven. Er ontstaat dan een win-win situatie.

- De belangen van beide partijen staan centraal tijdens de mediation. Vaak is het ongewis of een juridische procedure deze belangen optimaal recht zal doen. Rechten worden vaak standpunten in een juridische procedure. Bij een mediation gaat het om belangen van beide partijen, in tegenstelling tot een juridische procedure, waar het alleen om rechten gaat.

- Een mediation is betrekkelijk snel te doorlopen en kost over het algemeen minder geld dan een juridische procedure.


Nieuwsbrief

Onze mediators

Workshops