De mediators

De mediators van Refomediation hebben langdurige werkervaring en hebben zich daarnaast gespecialiseerd als mediator.
Daarnaast zijn zij ook NMI-mediator. Het Nederlands Mediation Instituut (NMI) beheert een landelijk Register van Mediators. Daarin worden alleen gekwalificeerde mediators opgenomen: zij die een door het NMI erkende training of opleiding gevolgd hebben. Refomediarion werkt volgens de gedragsregels van het NMI. Registratie en gedragsregels waarborgen een goede kwaliteit van de mediation.

Lees hieronder meer over onze mediators.


B. Noteboom sr.

B. NoteboomAan zoekers naar mediators

Ik wil u feliciteren met het feit dat u over mediation nadenkt. Dat is namelijk de eerste stap naar de oplossing van het conflict. Wellicht verwacht u dat ik mij uitgebreid voorstel maar dat doe ik nu niet. Want u en degene met wie u een conflict heeft zijn in een mediation het belangrijkst. Van u beiden moet de oplossing komen. De mediator is met het proces bezig. Wilt u toch in korte profielschets van mij geïnteresseerd zijn dan ziet u die hieronder staan. Bent u echter van mening dat ik u kan helpen dan kunt u contact met mij opnemen. In ieder geval wens ik u succes bij de oplossing van het conflict.

ing. Bert Noteboom (1958)

Na een studie verkeerskunde, werkte Bert Noteboom achtereenvolgens bij het Waarborgfonds Motorverkeer als schadecorrespondent, bij de ABN Amro Bank als projectleider, en bij bouwbedrijf De Boo Holding als hoofd automatisering. Daarna trad hij in 1988 in dienst bij Broekhuis Holding te Harderwijk (autodealerbedrijven, schadeherstel, leasing). Aanvankelijk als beleidsmedewerker, later als adjunct-directeur en de laatste 8 jaar als directeur van Broekhuis Holding. Zijn takenpakket lag daar, naast het algemene management, met name op financiën, administratie, automatisering, verzekeringen en personeelszaken. Tevens begeleidde hij dochterbedrijven bij fusies, overnames en reorganisaties. Tijdens zijn directeurschap verdrievoudigde de omvang van Broekhuis Holding tot 23 vestigingen met meer dan 400 medewerkers.

Noteboom vervulde diverse bestuursfuncties bij werkgeversorganisaties. Tevens was hij lid van de Raad van Advies van de Opel-dealervereniging en ook actief betrokken bij het overleg over dealerautomatisering bij de dealerverenigingen van Peugeot, Volvo en Opel, en het opzetten van internet portals.

Sinds 2002 is Bert Noteboom voor @AVenture Partners actief als interim manager, adviseur en mediator in de automotive en andere sectoren. Sinds 1 januari 2003 is hij managing partner. Hij is betrokken bij fusies en overnames, reorganisaties, complexe onderhandelingen alsmede bij het opzetten van beleidsplannen en scenariostudies voor ondernemingen en franchiseorganisaties. Daarnaast is hij extern voorzitter van de Toyota Dealer Associatie Holland. In 2003 behaalde Noteboom zowel het MTi als het NMI diploma voor mediators. Sindsdien verrichte hij diverse succesvolle mediations. Momenteel studeert hij voor Master in Conflictmanagement aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Maastricht.


A. de Pater

A. de PaterAris startte, na een studie aan de TU Delft (Elektrotechniek), als ‘ingenieur ontwikkeling’ bij Philips in Eindhoven. In de jaren die hij bij Philips werkte is zijn werkgebied verschoven van techniek naar management. In zijn laatste functie bij Philips was hij Project Manager. In 1990 volgde de overstap naar Baan Company. Binnen Baan Company vervulde hij management functies op verschillende niveaus. In 1994 werd hij Project Manager voor het Boeing project. In die periode woonde hij een tijd met zijn gezin in Amerika en was zijn werkplek binnen de Boeing Company. Na zijn terugkeer in Nederland vervulde hij verschillende management- en directiefuncties binnen Baan Company en de Vanenburg Group. In die periode deed hij ervaring op binnen verschillende branches, waaronder de gezondheidszorg en de bouwnijverheid. Laatstelijk was hij algemeen directeur van Vanenburg Business Systems. Toen dat onderdeel door de Vanenburg Group werd afgestoten, besloot hij het ‘Baanweb’ te verlaten. Op zoek naar het ‘benutten’ van zijn kennis en ervaringen kwam hij in 2003 in aanraking met een schoolbestuur dat op zoek was naar een algemeen directeur. Sinds april 2003 vervult hij die functie en heeft hij zijn ervaring uitgebreid met het onderwijs. De school heeft twee locaties en bijna 800 leerlingen.

In 2003 volgde hij de opleiding tot mediator. De gebieden, waarbinnen hij als mediator actief is, zijn: intermenselijk, onderwijs, bouwnijverheid, gezondheidszorg en ICT.
Hij is geboren in 1956 en woont in Barneveld.


N. Teerds

N. TeerdsNiek: Mijn onderwijsloopbaan begon in Borssele als onderwijzer van klas één van de lagere school. In die periode verdiepte ik me vooral in de overgang van de kleuterschool naar de lagere school. Kinderen zo abrupt van schoolklimaat te laten veranderen vond ik nogal wat. Ik richtte voor de leerlingen in klas 1 een speelleerklas is. In 1970 verwisselde ik Borssele met Dordrecht. Daar stond ik vooral in de lagere (combinatie)groepen van een lagere school. De studies die ik toen ter hand nam, kenmerkten twee richtingen: enerzijds de verdieping van het lesgeven aan groepen en anderzijds enkele LO-studies: handvaardigheid en tekenen. Ik hechtte vooral aan een afgestemd beleid op schoolniveau. Ideeën zijn niet alleen voor de eigen groep, maar moeten vooral opgenomen worden in een groter geheel.

In 1972 startte in Zwijndrecht een lagere school, waarvan ik hoofd werd. Ik heb daar met name in de hogere klassen lesgegeven. Tijdens deze periode ben ik een MO-studie pedagogiek begonnen en ik behaalde MO-A en MO-B pedagogiek / onderwijskunde.

Na bijna tien jaar les en leiding te hebben gegeven aan de Zwijndrechtse lagere school solliciteerde ik in 1982 naar de functie van algemeen directeur van de Stichting Begeleidingscentrum Gereformeerd Schoolonderwijs. Ik werd daar aangenomen. In de periode die nu volgde, behaalde ik nogmaals een MO-B diploma pedagogiek, nu echter in de orthopedagogiek. Tenslotte heb ik mijn studie afgesloten met een universitaire studie. Daarnaast volgde ik voor de eigen professionalisering diverse managementcursussen, cursussen conflicthantering en de opleiding tot mediator.

Het Begeleidingscentrum Gereformeerd Schoolonderwijs groeide uit van negen medewerkers in 1982 naar ruim honderd tien medewerkers in 2005. In de functie als directeur heb ik me vooral beziggehouden met algemene leidinggevende taken en het samenwerking in een managementteams. Daarnaast onderhield ik de contacten in de branche van schoolbegeleiding en de contacten en onderhandelingen met gemeenten. Ook heb ik in samenwerking met Hogeschool De Driestar een zestiental jaren managementcursussen gegeven aan directieleden en coördinatoren van basisscholen. Uitvoerend heb ik me bezig gehouden met vernieuwingstrajecten in basisscholen, het bemiddelen bij conflicten, het coachen van directeuren en leerkrachten.

Op 1 oktober 2005 heb ik – mede in verband met de fusie van het BGS met De Driestar mijn functie na veertig dienstjaren beëindigd. Bij de nieuwe instelling Driestar-Educatief ben ik onderwijsadviseur voor met name Bestuur en management gebleven. Dat omvat ondermeer interimwerkzaamheden op scholen, het coachen van directies, het team, de besturen, de leerkrachten en het leiden van enkele werkgroepen.


A. Visser

A. VisserArend vervulde na zijn middelbare schoolopleiding diverse functies binnen het bedrijfsleven (aannemerij en accountancy), de gemeentelijke overheid en de gezondheidszorg. Hij bekleedde diverse leidinggevende functies, waaronder afdelings- en diensthoofd, Controller, (algemeen) directeur en Raad van Bestuur binnen Ouderenzorg en ziekenhuizen. Is daardoor in staat op diverse niveaus te acteren, de specifieke finesses goed in te voelen en functionarissen in die functies goed te adviseren of te coachen. Ook bestuurlijk heeft hij zijn sporen verdiend. Hij heeft een BEc opleiding, studeerde korte tijd bedrijfskunde en vervolgens de Master of Business Administration.

Arend is sinds eind 1999 werkzaam als interimmanager en sinds 2002 als coach en NMI geregistreerd mediator. De in deze jaren gegroeide rol van intermediair bij het invullen van vaste en tijdelijke functies, maakte dat hij in 2006 een bureau is gestart dat zich onder meer met deze activiteiten bezig houdt. Hij behaalde na zijn registratie ook het Certificaat van Vakbekwaamheid (Det Norske Veritas) waarmee hij tevens Gecertificeerd Mediator werd. Naast de algemene opleiding tot Mediator heeft hij ook de specialisaties Arbeidsrecht en Family & Divorce (o.a. echtscheidingen) gevolgd. Zijn ervaringsgebied ligt met name op het terrein van arbeidsconflicten, samenwerkingsproblemen (ook met groepen), omgangsregelingen en echtscheidingszaken. Zijn maatschappelijke- en bedrijfservaring maken hem tot een breed inzetbare mediator.


Nieuwsbrief

Onze mediators

Workshops