Kosten

De kosten van een mediation zijn:

- het honorarium van de mediator en co-mediator;
- in overleg met partijen extra gemaakte kosten

Het honorarium van de mediator en co-mediator samen bedraagt € 150,- per uur, exclusief 19% BTW en reiskosten. Eventuele extra kosten kunnen bijvoorbeeld zijn de huur van een gespreksruimte en de kosten van de inhuur van derden.

Partijen bepalen onderling hoe de kosten van de mediation worden verdeeld. Meestal worden de kosten door de partijen gedeeld. Bij arbeidsconflicten is het gebruikelijk dat de werkgever alle kosten betaalt.


Nieuwsbrief

Onze mediators

Workshops